ENG FIN SWE DK tur pol nor nld spa deu ces fra rus

REGISTERINFORMASJON

 1. Registrant
  • Hookbills Oy
  • Finsk forretnings-ID 3007725-2 (EU-MVA: FI30077252)
  • Kaaritie 42
  • 37600 Valkeakoski, Finland
  • Tlf. +358 50 333 9079
 2. Kontaktperson som er ansvarlig for registeret
  • Aleksi Forss
  • E-post: aleksi@hookbills.eu
  • Telefonnummer: +358400746588
 3. Forespørsler om registeret
  • Vår kundeservice svarer på eventuelle spørsmål eller tilbakemeldinger du måtte ha om registeret innen (2) virkedager etter at beskjeden er mottatt.
 4. Navn på registeret
  • Kunderegisteret til Hookbills Oy
 5. Formålet med behandlingen av personopplysninger
  • Formålet med behandlingen er å administrere kundeforhold, oppfylle rettighetene og obligasjonene overfor kunden og Hookbills Oy (heretter Hookbills), og behandle personlige opplysninger i henhold til "Lov om behandling av personopplysninger" med formål knyttet til tjenester på nettet. I tillegg til grunnleggende informasjon om kundene, innhentes informasjon om kontrakter og bruken av tjenestene. Hookbills gir ikke videre informasjon til tredjeparter.
 6. Registerets innhold
  • Registeret kan inneholde kundeinformasjon i henhold til følgende gruppering:
   • Navn
   • E-postadresse
   • Mobiltelefonnummer
   • Adresse
   • Selskap og stilling
   • Informasjon om forretningsadresse
 7. Vanlige kilder til registreringsinformasjon
  • Registeret er samlet inn fra Hookbills kundeinformasjonssystem. Registeret inneholder informasjon som er gitt av kunden personlig.
 8. Jevnlige avdekkinger
  • Bortsett fra der det kreves fra myndighetene, vil ikke registranten avsløre kundens personopplysninger overfor tredjeparter.
 9. Lagring og sletting av data
  • Perioden for datalagringen er fem år.
  • Dataen lagres kun innenfor EU- / EØS-området.
  • Data kan slettes etter forespørsel fra kunden eller på grunn av terminering av kundeforholdet.
 10. Sikkerhetsprinsipper for registeret
  • Personlig informasjon holdes konfidensielt på maskinvaren til Hookbill der registeret befinner seg. Utstyret beskyttes av en brannvegg og andre nødvendige tekniske tiltak
 11. Rettighetene til den registrerte
  • Din rett til å få tilgang på informasjonen.
   • Du har krav på en kopi av dine personlopplysninger i henhold til personvernloven. Det er ikke noe foretrukket format for innsendelse av en forespørsel. Vi kan, hvis nødvendig, be om ytterligere informasjon fra deg for å verifisere identiteten din.
   • Hvis du sender et krav på nettet, oppgir vi informasjonen i et ofte brukt elektronisk format. I prinsippet er utførelsen av forespørslene gratis, men vi kan, under visse betingelser, belaste deg for de administrative kostnadene forbundet med å utføre den forespurte handlingen dersom du nekter å utføre den selv.
   • I personvernerklæringen er tidsfristen satt til én måned for å svare på forespørselen din. Tidsfristen kan, hvis nødvendig, utvides med opptil to måneder, tatt i betraktning kompleksiteten og mengden forespørsler.
  • Din rett til å rette denne informasjonen og retten til å bli glemt
   • Personvernforordningen gir deg, med visse unntak, rett til å rette opplysningene dine og til å slette opplysningene, den såkalte retten til å bli glemt.
   • Du har også rett til å tilbakekalle ditt informerte samtykke. I dette tilfellet kan du be oss om å fjerne informasjonen om deg fra systemene våre. Bortsett fra hvis det er andre legitime grunner til å behandle personopplysningene, vil vi slette dataen.
   • Hvis partneren din er i ferd med å rette eller slette din informasjon, kommer vi til å be dem om å gjøre det samme.
  • Din rett til å overføre data fra et system til et annet
   • Du har, ifølge forordningen, rett til å overføre data mellom systemer. Du har, i praksis, rett til å motta personlig informasjon om deg selv i en ofte brukt overføringsform, og gi denne videre til en annen kontrollør. Denne rettigheten krever at behandlingen baseres på samtykke eller enighet, og at behandlingen gjøres automatisk.
  • Din rett til å komme med innvendinger mot behandling, automatisk beslutningstaking og profilering
   • Du har, til enhver tid, rett til å komme med innsigelser mot behandlingen av ​​personlopplysninger som tar utgangspunkt i dine personlige forhold. Du har rett til ikke å bli gjenstand for en beslutning som utelukkende baseres på automatisert behandling, for eksempel profilering som har rettslige eller betydelige innvirkninger for deg.
  • Du har rett til å bli varslet om et personlig databrudd
   • Det er vårt ansvar å rapportere om personlige databrudd til personer som har data som blir rammet. Lovverket trer i kraft hvis overtredelsen med sannsynlighet utgjør en høy risiko for rettighetene og friheten til enkeltpersonen, for eksempel gjennom identitetstyveri, betalingssvindel eller annen kriminell aktivitet.