ENG FIN SWE DK tur pol nld spa deu ces fra rus

REGISTERINFORMATIE

 1. Registerhouder
  • Hookbills Oy
  • Finse bedrijfs-ID 3007725-2 (EU BTW: FI30077252)
  • Kaaritie 42
  • 37600 Valkeakoski, Finland
  • Tel. +358 50 333 9079
 2. Contactpersoon verantwoordelijk voor het register
  • Aleksi Forss
  • E-mail: aleksi@hookbills.eu
  • Telefoonnummer: +358400746588
 3. Register Vragen
  • Onze klantenservice reageert binnen (2) werkdagen na ontvangst van het bericht op alle vragen of feedback die u over het register heeft.
 4. Naam van het register
  • Hookbills Oy's klantenregister.
 5. Doel van het verwerken van persoonlijke gegevens
  • Het doel van de verwerking is om de klantrelatie te beheren, om te voldoen aan de rechten en plichten van de klant en Hookbills Oy (hierna Hookbills) en om persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de Persoonlijke Gegevens Wet voor doeleinden die verband houden met de online diensten. Naast de basisinformatie van de klant wordt informatie verzameld over contracten en het gebruik van de services. Hookbills maakt geen informatie bekend aan derden.
 6. Inhoud van het register
  • Het register kan klantinformatie bevatten volgens de volgende groepering:
   • Naam
   • E-mailadres
   • Mobielnummer
   • Adres
   • Bedrijf en positie
   • Bedrijfsadres informatie
 7. Regelmatige bronnen van registerinformatie
  • Het register is samengesteld uit het Hookbills klantinformatiesysteem. Het register bevat informatie die door de klant zelf is verstrekt.
 8. Regelmatige Openbaarmakingen
  • Behalve wanneer vereist door de autoriteiten, zal de registerhouder de persoonlijke gegevens van de klant niet aan derden bekendmaken.
 9. Opslag en verwijdering van gegevens
  • De bewaartermijn voor gegevens is vijf jaar.
  • De gegevens worden alleen opgeslagen in het EU/EER-gebied.
  • Gegevens kunnen worden verwijderd op verzoek van de klant of vanwege beëindiging van de klantrelatie.
 10. Register beveiligingsprincipes
  • Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld door de Hookbills-hardware waarop het register zich bevindt. De uitrusting wordt beschermd door een firewall en andere noodzakelijke technische maatregelen.
 11. Rechten van de betrokkene
  • Uw recht op toegang tot de informatie
   • U hebt recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens volgens de wet van de Privacyregeling. Er is geen voorgeschreven indeling voor het indienen van een aanvraag. Indien nodig kunnen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.
   • Als u online een claim indient, verstrekken we de informatie in een veelgebruikt elektronisch formaat. In principe is de uitvoering van verzoeken kosteloos, maar onder bepaalde voorwaarden kunnen wij u de administratieve kosten in rekening brengen om de gevraagde actie te ondernemen.
   • In het Privacybeleid is de tijdslimiet voor het reageren op uw verzoek één maand. De tijdslimiet kan, indien nodig, met maximaal twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het volume van verzoeken.
  • Uw recht om deze informatie te corrigeren en om te worden vergeten
   • Op enkele uitzonderingen na, garandeert de Privacyverordening u het recht om uw gegevens te corrigeren en het recht om uw gegevens te wissen, het zogenaamde recht om te worden vergeten.
   • U hebt ook het recht om uw geïnformeerde toestemming in te trekken. In dit geval kunt u ons vragen om informatie over u uit onze systemen te verwijderen. Tenzij er andere legitieme gronden zijn voor het verwerken van persoonlijke gegevens, zullen wij de gegevens verwijderen.
   • Als uw partner bezig is met het corrigeren of verwijderen van uw informatie, zullen wij hen vragen hetzelfde te doen.
  • Uw recht om gegevens van het ene systeem naar het andere over te dragen
   • Volgens de verordening hebt u het recht om gegevens tussen systemen over te dragen. In de praktijk hebt u het recht om persoonlijke informatie over u te ontvangen in een veelgebruikte vorm van overdracht en deze door te geven aan een andere controller. Het recht vereist dat de verwerking gebaseerd is op toestemming of overeenkomst en dat de verwerking automatisch plaatsvindt.
  • Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking, automatische besluitvorming en profilering
   • U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van uw persoonlijke omstandigheden. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, zoals profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of die u aanzienlijk beïnvloedt.
  • U hebt het recht om op de hoogte te worden gebracht van een inbreuk op persoonsgegevens
   • Het is onze verantwoordelijkheid om persoonlijke datalekken te melden aan personen van wie de gegevens worden beïnvloed. Justitie treedt in werking als de schending waarschijnlijk een groot risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van het individu, bijvoorbeeld door identiteitsdiefstal, betalingsfraude of andere criminele activiteiten.