ENG FIN SWE DK tur pol nor nld spa deu ces fra rus

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  • Hookbills Oy
  • Y-Tunnus 3007725-2
  • Kaaritie 42
  • 37600 Valkeakoski
  • Puh. 050 333 9079
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  • Aleksi Forss
  • Sähköposti: aleksi@hookbills.eu
  • Puhelinnumero: +358400746588
 3. Rekisteriasiat
  • Asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
 4. Rekisterin nimi
  • Hookbills Oy:n asiakasrekisteri.
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Hookbills Oy:n (jäljempänä Hookbills) oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista ja palvelujen käytöstä. Hookbills ei luovuta omien viestimien kautta tietoja ulkopuolisille tahoille.
 6. Rekisterin tietosisältö
  • Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
   • Nimi
   • Sähköpostiosoite
   • Matkapuhelinnumero
   • Osoite
   • Yritys ja asema
   • Yrityksen osoitetiedot
 7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  • Rekisteri koostetaan Hookbillsn asiakastietojärjestelmästä. Rekisteri sisältää asiakkaan itse antamia tietoja.
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  • Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 9. Tietojen säilytys ja poistaminen
  • Tietojen säilytysaika on viisi vuotta.
  • Tiedot säilytetään vain EU/ETA-alueella
  • Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Hookbillsn laitteistolla, jolla rekisteri sijaitsee. Laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 11. Rekisteröidyn oikeudet
  • Sinun oikeutesi saada pääsy tietoihin
   • Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Pyynnön esittämiselle ei ole säädetty määrämuotoa. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa sinun henkilöllisyytesi.
   • Jos sinä esität oikeutta koskevan pyynnön sähköisesti, niin me toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä sinultapyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset taikieltäytyä suorittamista pyydettyä toimea.
   • Tietosuoja-asetuksessa aikaraja sinun esittämään pyyntöön reagoimiselle on yksi kuukausi. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.
  • Sinun oikeutesi tietojen oikaisemiseen ja tulla unohdetuksi
   • Tietosuoja-asetus takaa sinulle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojesioikaisemiseen sekä oikeuden tietojesi poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi.
   • Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi, johon käsittely on perustunut. Tällöin voit esittää meille pyynnön poistaa sinua koskevat tiedot järjestelmistämme. Mikäli henkilötietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta niin me poistamme tiedot.
   • Mikäli oikaistavia tai poistettavia tietojasi on kumppanimme hallussa, niin pyydämme häntä menettelemään vastaavasti.
  • Sinun oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
   • Asetuksen mukaan sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Käytännössä sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa ja toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus edellyttää, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.
  • Sinun oikeutesi vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia
   • Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun merkittävästi vastaavalla tavalla.
  • Sinulla on oikeus saada ilmoitus henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta
   • Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa. Oikeus astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa.