ENG FIN SWE DK tur pol nld spa deu ces fra rus

INFORMACE O REGISTRU

 1. Registrátor
  • Hookbills Oy
  • Finské IČ 3007725-2 (EU VAT: FI30077252)
  • Kaaritie 42
  • 37600 Valkeakoski, Finland
  • Tel. +358 50 333 9079
 2. Kontaktní osoba zodpovědná za registr
  • Aleksi Forss
  • Email: aleksi@hookbills.eu
  • telefonní číslo: +358400746588
 3. Dotazy na registr
  • Náš zákaznický servis bude reagovat na jakékoli dotazy nebo zpětnou vazbu ohledně registru do dvou (2) obchodních dnů po obdržení zprávy.
 4. Název registru
  • Zákaznický registr Hookbills Oy
 5. Účel zpracování osobních údajů
  • Účelem zpracování je správa vztahu se zákazníkem, naplnění práv a povinností zákazníka a Hookbills Oy (dále jen Hookbills) a zpracování osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů pro účely související s on-line službami. Mimo základních údajů o zákazníkovi jsou shromažďovány informace o smlouvách a využívání služeb. Hookbills neposkytuje informace třetím stranám.
 6. Obsah registru
  • Registr může obsahovat informace o zákazníkovi v souladu s těmito seskupeními:
   • Jméno
   • E-mailová adresa
   • Mobilní telefonní číslo
   • Adresa
   • Firma a pozice
   • Informace o místě podnikání
 7. Pravidelné zdroje informací v registru
  • Registr je sestaven ze zákaznického informačního systému Hookbills. Registr obsahuje informace poskytnuté samotným zákazníkem.
 8. Pravidelné poskytování informací
  • S výjimkou případů požadovaných ze strany úřadů nebude registrátor poskytovat informace o osobních údajích zákazníků třetím stranám.
 9. Uchování a výmaz údajů
  • Lhůta pro uchovávání údajů je pět let.
  • Údaje jsou uchovávány pouze v rámci EU / EEA.
  • Údaje mohou být vymazány na žádost zákazníka nebo v důsledku zániku vztahu se zákazníkem.
 10. Bezpečnostní opatření registru
  • Osobní údaje jsou uchovávány důvěrně prostřednictvím hardwaru Hookbills, na kterém je registr umístěn. Zařízení je chráněno firewallem a dalšími nezbytnými technickými opatřeními
 11. Práva subjektu údajů
  • Vaše právo na přístup k údajům
   • Máte nárok na kopii Vašich osobních údajů podle právních předpisů nařízení o ochraně osobních údajů. Pro podání žádosti není definován žádný předepsaný formát. V případě nutnosti můžeme vyžadovat dodatečné informace o Vás pro ověření totožnosti.
   • Pokud podáte žádost on-line, poskytneme informace v běžně používaném elektronickém formátu. V zásadě platí, že je vyřízení žádostí zdarma, ale za určitých podmínek Vám můžeme naúčtovat administrativní náklady na přijetí požadovaných opatření, pokud tato opatření odmítnete provést.
   • Co se týče zásad ochrany osobních údajů, lhůta pro odpověď na Vaši žádost je jeden měsíc. V případě nutnosti může být lhůta rozšířena až na dva měsíce, s přihlédnutím ke složitosti a objemu žádostí.
  • Vaše právo k nápravě této informace a právo být zapomenuti
   • Nařízení o ochraně soukromí Vám zaručuje, s určitými výjimkami, právo na opravu Vašich údajů a právo na vymazání dat, takzvané právo být zapomenuti.
   • Máte také právo na odvolání Vašeho informovaného souhlasu. V tomto případě nás můžete požádat o odstranění Vašich údajů z našich systémů. Pokud neexistují jiné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, údaje vymažeme.
   • Pokud je Váš partner v procesu úpravy či mazání Vašich údajů, požádáme je, aby učinily totéž.
  • Vaše právo k přenosu dat z jednoho systému do druhého
   • Podle předpisu máte právo pro přenos dat mezi systémy. V praxi to znamená, že máte nárok na obdržení Vašich osobních údajů v běžně používané formě přenosu a jejich předání do jiného řadiče. Právo vyžaduje, aby bylo zpracování založeno na souhlasu nebo dohodě a aby bylo provedeno automaticky.
  • Vaše právo vznést námitky proti zpracování, automatičnosti rozhodnutí a profilování
   • Máte právo kdykoli vznést námitky ohledně zpracování Vašich osobních údajů na základě Vaší osobní situace. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí učiněného pouze na základě automatizovaného zpracování, jako je profilování, které má na Vás právní účinky nebo které má na Vás významný dopad.
  • Máte právo být informován o narušení bezpečnosti osobních údajů
   • Je naší povinností, abychom osobně oznámili narušení bezpečnosti osobních údajů těm osobám, jejichž údaje jsou ovlivněny. Právo vstoupí v platnost, pokud by porušení pravděpodobně představovalo vysoké riziko z hlediska práv a svobod jednotlivce, například prostřednictvím krádeže identity, podvodů či jiné trestné činnosti.